Téarmaí agus Coinníollacha

Sa tseirbhís seo, déantar modhnóireacht ar thráchtanna sula bhfoilsítear iad. Ciallaíonn sin go gcaitheann modhnóirí súil ar a scríobhann sula mbeidh le feiceáil go poiblí 
 

Is éard is cuspóir leis an modhnóireacht a chinntiú go mbeidh plé cóir ionchuimsitheach ann. Ní úsáidfear an mhodhnóireacht chun cosc a chur ar dhíospóireacht chuí réasúnta faoi na ceisteanna a tharraingítear anuas 
 

De ghnáth, ceadófar foilsiú tráchtanna chloíonn siad leis na treoirlínte seo 
 

  • Go léiríonn siad meas ar dhaoine eile. Níor cheart tráchtanna a dhéanamh a bheadh mailíseach, maslach ina n-ionsaí pearsanta ar cháil duine 

  • Nach gríosú chun fuatha iad ar bhonn cine, creidimh, inscne, náisiúntachta, gnéasachta aon tréith phearsanta eile 

  • Nach bhfuil eascainí, fuathchaint ábhar graosta iontu 

  • Nach bpoiblíonn siad mionsonraí pearsanta príobháideacha ar nós seoltaí poist, uimhreacha gutháin ná seoltaí ríomhphoist;  

  • Nach mbriseann siad an dlí, lena n-áirítéar leabhal, sárú cóipchirt agus caint ar son gníomhaíochta mídhleathaí;  

  • Go bhfuil siad réasúnta gonta agus gan turscar a sheoladh chuig an tseirbhís;  

  • Nach fógraíocht atá iontu ar aon táirgí ná seirbhísí tráchtála. Féadfaidh tú táirgí agus seirbhísí ábhartha a lua fad is a thacaíonn siad leis an trácht atá tú a dhéanamh;  

  • Nach ndéanann siad pearsanú ar aon duine eagraíocht agus nach maíonn go bréagach gur ionadaí thú d’aon duine eagraíocht 

  • Go mbaineann siad le hábhar. cuir teachtaireachtaí isteach nach mbaineann leis an suíomh seo.